Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Katowice - Zachód w Katowicach Sławomir Michalik
Kancelaria Komornicza 40-014 Katowice ul. Mariacka 37/5A
telefon / faks: (32) 20 00 146,  telefon: (32) 78 10 768 , telefon komórkowy: 501 320 545 e-mail:
komorniksm@gmail.com
ING Bank Śląski O/Katowice nr konta: 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506